Privacy

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens er via de website worden verzameld, gebruikt en met welk doel. Ik raad u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
Wie zijn Universele Energie?

De website van Universele Energie (https://www.universele-energie.com) bevat informatie over Biofotonen Therapie, Reconnection, Reconnection Healing en Coaching.
Van deze vertalingen zijn titels, auteurs, bezetting, Nederlandse premières, korte inhoud, fragmenten en opvoeringsrechten te vinden op deze website.

Contactgegevens:

Femke de Graaff & David van Rooyen
Paul Krugerstraat 1
3143 CN Maassluis
Tel. 06-43060883
info@universele-energie.com

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoons- en bedrijfsgegevens. Persoons- en bedrijfsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij zich aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer jouw gegevens gedeeld worden, afspraken maakt met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van het bedrijf dat deze website onderhoudt;
 • jouw rechten respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Universele Energie wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
contactformulier.
 
Gebruik van persoonsgegevens/bedrijfsgegevens en doeleinden
 
Universele Energie doet zijn uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Deze website verwerkt deze persoonsgegevens alleen wanneer u gebruik maakt van het contactformulier.
 
De website van Universele Energie verwerkt via deze website middels het contactformulier de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • het onderwerp waar u nadere informatie over wilt ontvangen
 • een bericht in het contactformulier

 
Met de informatie die u via het contactformulier aan Universele Energie verstrekt, wordt contact met u opgenomen door Femke de Graaff of David van Rooyen via e-mail of telefoon.
Afhankelijk van uw vraag zullen de door u verstrekte gegevens gebruikt worden om uw vragen te beantwoorden en / of om een afspraak te maken.
 
Minderjarigen
Deze website heeft ook minderjarigen als doelgroep. Wij wijzen ouders / verzorgers erop dat wij alleen minderjarigen behandelen met toestemming van (beide) ouders / verzorgers. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op. Dan wordt deze informatie verwijdert.
 
Beveiliging
 
Universele Energie doet er alles aan om de door uw verstrekte gegevens te beschermen.
Voor de website wordt bij gegevensoverdracht gebruik van o.a.:

 • SSL-veiligheidsverbinding (Secure Socket Layer): het groene slotje naast de website naam.
 • Firewall en Mallware software
 • Bij het invoeren van gegevens in het contactformulier, worden geen IP adressen geregistreerd en / of opgeslagen. Ook worden er geen persoons-/bedrijfsgegevens in een database of op de server opgeslagen. Berichten uit het contactformulier worden rechtstreeks door gestuurd naar het e-mailadres van Universele Energie.
 • De website wordt gehost door een Nederlands bedrijf die voldoet aan de AVG wetgeving.

Universele Energie bewaard de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de gegevens bewaard worden zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren.
 
Verstrekking aan derden
 
In opdracht van Universele Energie is er een Verwerkingsovereenkomst opgesteld met een webdesigner. Hierbij is overeengekomen dat deze toestemming heeft om de software van de website te onderhouden, tekstuele aanpassingen te doen, de website regelmatig te updaten en het functioneren van het contactformulier regelmatig te testen. Hierbij heeft zij op geen enkel moment inzage in persoonsgegevens die zijn ingevuld via het contactformulier.
 
Mocht het contactformulier niet naar behoren werken, dan kunt u contact opnemen met deze webdesigner via info@4-artworks.com of bellen met 4 Artworks: E. Prosee via telefoonnummer: 06-19426924. Bij haar is het mogelijk een melding te maken van het niet functioneren van het contactformulier. Mocht u via haar op dat moment contact op willen nemen met Universele Energie dan heeft zij daar van ons toestemming voor. Zij heeft met ons via een overeenkomst een geheimhoudingsplicht en zal uw gegevens alleen gebruiken om u in contact te brengen met Universele Energie. Daarna zullen uw gegevens bij haar worden gewist.
 
Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens opvraagt. In dat geval is er een wettelijk verplichting deze gegevens af te geven.
 
Universele Energie neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen wij toegang heeft tot persoonsgegevens (tenzij u direct contact opneemt met de webdesigner), dat de toegang tot deze gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Cookies
Lees het Cookiebeleid.
Functionele cookies om de site te kunnen laten werken, zullen altijd worden geplaatst.
Niet-functionele cookies zullen pas geplaatst worden, nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven via de knop “Accepteer Cookies”.
Jouw cookie voorkeur zal daarna 1 dag bewaard blijven voor onze website.
 
Ingesloten inhoud van andere websites
 
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld links, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website direct zou hebben bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als uw een account hebt en ingelogd bent op die website.
 
Sociale deelmogelijkheid
 
Op deze website zijn geen sociale media knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten.
Klik op onderstaande links om hun privacybeleid te bekijken.
 
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 
Je kunt voor inzage en wijzigingen contact opnemen met dhr. Tom Kleijn via het
contactformulier.
 
Om misbruik te voorkomen vraag ik u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
 
Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.